Zwyczaje Bożego Narodzenia

święta

Kościół, za dzień Bożego Narodzenia przyjął datę 25 grudnia. To właśnie w tym dniu świętujemy przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, w tym właśnie dniu w starożytnym Rzymie obchodzono święto boga słońca Mitry. Boże Narodzenie miało być przede wszystkim przeciwwagą dla tego kultu, zwłaszcza że w czwartym wieku naszej ery, chrześcijaństwo w Rzymie stało się religią powszechną. Data ta świetnie symbolizowała się z tym, wszystkim co niesie ze sobą Narodziny Chrystusa.

Narodziny nowego życia, Światła i Sprawiedliwości czyli Zbawiciela, świetnie komponowała się z dniem przesilenia zimowego. W tym dniu miały być ustanowione wszelkie święta kościelne. O ile data 25 grudnia, została w kościele przyjęta za dzień Bożego narodzenia, w czwartym wieku, to już w szóstym, można zaobserwować, powstawanie nowych tradycji, które wpisywały się w świętowanie tego dnia. Wtedy to zaczęto odprawiać pierwsze pasterki. W czasach średniowiecznych, było to święto głownie radości z nowego życia, dopiero w wiekach późniejszych Bożę Narodzenie nabrało swego obecnego wyglądu i kształtu.