Symbolika Jasełek

święta

Na pewno ze szkolnych uroczystości, wielu z nas zapamiętało jasełka. Inscenizacje, które ukazywały narodziny pana Jezusa. A przecież jasełka, mają bardzo długą tradycje, pierwsze organizowano za czasów świętego Franciszka z Asyżu. Z czasem zwyczaj organizowania jasełek, rozpowszechnił się na całą chrześcijańską Europę. Ogromny wpływ na to mieli bracia zakonni, którzy organizowali jasełka, w Polsce po raz pierwszy takie inscenizacje pojawiły się już w XIII wieku.

Powstawały również pierwsze figury, w kościołach, które ukazywały całą scenę bożego narodzenia. Zazwyczaj tradycyjne, jasełka, rozpoczynają się sceną budzenia pasterzy przez aniołów. W inscenizacjach często pojawia się również herod, który czyha na życie Jezusa. Nie może również zabraknąć trzech królów, przybywających z darami. Sam termin jasełka, pochodzi od słowa żłób. Polska tradycja Bożego narodzenia, bardzo mocno powiązaną jest z jasełkami, nawet przez pewien okres, na przykład w komunie zabronione były inscenizacje jasełek.