Śpiewanie kolęd

święta

Kolędy, swoimi początkami sięgają jeszcze czasów rzymskich. Wywodzą się z pogańskiego zwyczaju śpiewania kolęd na czas odrodzenia się słońca, w okresie styczniu każdego nowego roku. Niosły ze sobą wszelkie prośby dobrobyt pomyślność. Stąd też powstały pierwsze kolędy chrześcijańskie, które swe źródło, jak widać mają jeszcze w czasach i obrzędach zupełnie pogańskich. Polska, należy do tych nielicznych krajów, w których tradycja kolędowania jest niezmiernie bogata.

Samych kolęd, oraz melodii można naliczyć w naszym kraju ponad 500. A więc pieśń, dawniej noworoczne, która obwieszczała powrót słońca, stała się pieśnią obwieszczającą narodzin nowego życia. W tym przypadku Chrystusa. Najpierw swoją bogatą tradycję, miały kolędy chłopskie. Dopiero później w bogatszych polskich domach, kolędy zaczęto śpiewać. Tworzeniem kolęd, zajmowali się nie tylko twórcy ludowi, z powodzeniem nawet najwybitniejszy twórcy okresu tamtych czasów, parali się tworzeniem kolęd. Z czasem terminem kolęda zaczęto określać obrzęd ludowy, który polegał na odwiedzaniu poszczególnych domów, i śpiewaniu w nich kolęd, za drobny datek.